بندکشی آجر


توضیح در مورد بند کشی:

نقش بندکشی، پذیرش انبساط و انقباض سطحی، موضعی و توضیع آن به طور یکنواخت در نمای ساختمان است، علاوه بر آن بندکشی باید مانع ورود آب و نفوذ رطوبت به قشرهای داخلی دیوارها و سایر قطعات ساختمان گردد. از این رو ملات بندکشی باید ریزدانه و پرمایه باشد تا مانع ایجاد خاصیت جاذبه مویی شود. بندکشی به عنوان کار نهایی باید جذابیت منظر را کامل به اتمام برساند. عرض بند آجرها بر اساس طرح انتخابی 8 تا 20 میلیمتر می باشد که باید قبلا محل اجرای آن با برس تمیز گردد و پیش از شروع کار مرطوب و آبپاشی شود. حداقل عیار سیمان بندکشی شامل 400 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب می باشد، قطر سنگدانه نباید از 1 میلیمتر بیشتر باشد.

نکاتی در مورد نحوه ی بندکشی آجرها
 • قبل از نصب آجرها محل اتصال آجر بر روی دیوار باید مرطوب گردد.
 • حداقل و حداکثر ملاتخور پشت آجر بین 2 تا 4 سانتیمتر باشد
 • بهترین دما جهت نصب بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد است و هرگز در زمان یخبندان نباید عملیات نماکاری انجام شود.
 • ماسه و آب مورد استفاده در ملات ها باید عاری از هر گونه مواد آلی باشد.
 • مناسب ترین زمان جهت بندکشی حداقل چند هفته بعد از نصب آجرها است.
 • قبل از بندکشی محدوده مورد نظر باید مرطوب گردد.
 • بهترین زمان برای استفاده از ملات آماده شده، جهت بندکشی حداکثر 2.5 ساعت می باشد.
 • به منظور همگن شدن ملات مناسب برای بندکشی حداقل چند دقیقه باید آن را ورز داد.
 • هیچ گاه از صفحه ملات برای این منظور استفاده نشود.
 • هنگام بندکشی باید ملات را روی قلم بندکشی قرار داد و سپس آن را بین شیار دو آجر فرو برد.
 • هرگز نباید از دستمال مرطوب به منظور تمیز نمودن اضافات ملات بین شیارها استفاده نمود.
 • بهترین گزینه بکار بردن برس، پس از گذشت 2 ساعت می باشد.
 • چنانچه از رزین به منظور ضد آب نمودن آجر استفاده شود باید سازه کاملا خشک باشد.

[social_button button=”twitter” turl=”http://www.felex.ir” tcount =”horizontal”]

[social_button button=”facebook” furl=”http://www.felex.ir” flayout=”standard ” fwidth=”450″ faction=”like” fcolorsheme=”dark”]

تکنولوژی بندکشی

brickcolor brickfelexfelex-cofelexcomortarready colored mortarready-coloredready-colored mortar for brickآجرآجر نسوز نماآجر نماآجرنماابزار بندکشیابزار بندکشی آجر نمااستحکامبند آجربند کشی آجربند کشی آجر نسوزبندکشی آجربهترین پودر بندکشیپودرپودر بندکشیپودر بندکشی آمادهپودر بندکشی با کیفیتپودر بندکشی ترکیهپودر بندکشی خارجیپودر بندکشی رنگیپودر بندکشی رنگی آمادهپودر بندکشی فلکسپودر خارجی بندکشیپودر خارجی ساختمانپودر لاکچریتوضیح بندکشیدیتایلدیتایل بندکشیدیوار رنگیریزدانه و پرمایهشروع کارضد ترکضد شورهعرض بند آجرهاعیار سیمان بندکشیفلکسفلکس ایرانقبل از نصب آجرهاقطر سنگدانهکد رنگ ملاتکیفیتکیفیت پودر بندکشیمتر مکعبمصالحمصالح خارجیمصالح ساختمانیملاتملات آمادهملات آماده رنگیملات بندکشی فلکسملات رنگینقش بندکشینما سازینما کارینمای آجرینمای آجری ساختمان سیماننمای ساختمانوسایل بندکشی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!