توضیح در مورد بند کشی:

نقش بندکشی، پذیرش انبساط و انقباض سطحی، موضعی و توضیع آن به طور یکنواخت در نمای ساختمان است، علاوه بر آن بندکشی باید مانع ورود آب و نفوذ رطوبت به قشرهای داخلی دیوارها و سایر قطعات ساختمان گردد. از این رو ملات بندکشی باید ریزدانه و پرمایه باشد تا مانع ایجاد خاصیت جاذبه مویی شود. بندکشی به عنوان کار نهایی باید جذابیت منظر را کامل به اتمام برساند. عرض بند آجرها بر اساس طرح انتخابی 8 تا 20 میلیمتر می باشد که باید قبلا محل اجرای آن با برس تمیز گردد و پیش از شروع کار مرطوب و آبپاشی شود. حداقل عیار سیمان بندکشی شامل 400 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب می باشد، قطر سنگدانه نباید از 1 میلیمتر بیشتر باشد.

 • نکاتی در مورد نحوه ی بندکشی آجرها
 • قبل از نصب آجرها محل اتصال آجر بر روی دیوار باید مرطوب گردد.
 • حداقل و حداکثر ملاتخور پشت آجر بین 2 تا 4 سانتیمتر باشد
 • بهترین دما جهت نصب بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد است و هرگز در زمان یخبندان نباید عملیات نماکاری انجام شود.
 • ماسه و آب مورد استفاده در ملات ها باید عاری از هر گونه مواد آلی باشد.
 • مناسب ترین زمان جهت بندکشی حداقل چند هفته بعد از نصب آجرها است.
 • قبل از بندکشی محدوده مورد نظر باید مرطوب گردد.
 • بهترین زمان برای استفاده از ملات آماده شده، جهت بندکشی حداکثر 2.5 ساعت می باشد.
 • به منظور همگن شدن ملات مناسب برای بندکشی حداقل چند دقیقه باید آن را ورز داد.
 • هیچ گاه از صفحه ملات برای این منظور استفاده نشود.
 • هنگام بندکشی باید ملات را روی قلم بندکشی قرار داد و سپس آن را بین شیار دو آجر فرو برد.
 • هرگز نباید از دستمال مرطوب به منظور تمیز نمودن اضافات ملات بین شیارها استفاده نمود.
 • بهترین گزینه بکار بردن برس، پس از گذشت 2 ساعت می باشد.
 • چنانچه از رزین به منظور ضد آب نمودن آجر استفاده شود باید سازه کاملا خشک باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *