پروژه های اجرا شده با فلکس

گالری تصاویر برخی از پروژه های اجرا شده با پودر بندکشی فلکس

کارخانه فلکس

آدرس: قم، شهرک صنعتی محـــــــمود آباد، میدان اول سمت راست، خیابان دماوند، انتهای خیابان، پلاک 206، کارخانه پودر بندکشی فلکس