چرا پودر بندکشی فلکس؟

ملات رنگی آماده بندکشی

_

از خواص و مزایای پودر بندکشی فلکس میتوان به کیفیت و تنوع رنگ، چسبندگی فوق العاده و عدم ترک، خواص ضد شوره و نفوذناپذیری در برابر آب، رطوبت و یخبندان، صرفه اقتصادی در مقایسه با محصوالت مشابه، حذف خطای انسانی در اختلاط مواد و سرعت اجرا و آماده سازی بالا نام برد

کیفیت و تنوع رنگ

دارای 12 رنگ مختلف متناسب با رنگ انواع آجر

آنتی باکتریال

خواص آنتی باکتریال در مواد معدنی پودر بندکشی فلکس

حذف خطای انسانی

جلوگیری از خطای انسانی در اختلاط مواد و مصرف آسان

ضد شوره

حل مشکل کثیفی، شوره و ترک خوردن بند آجر