رنگ های پودر بندکشی فلکس

فلکس در 22 رنگ عرضه می شود. 17 رنگ ساده و 5 رنگ لاکچری

رنگ قرمز روشن

کد C-101

رنگ قرمز تیره

کد C-102

رنگ گلبهی

کد C-103

رنگ سبز

کد C-104

رنگ آبی

کد C-105

رنگ سفید

کد C-106

رنگ طوسی

کد C-107

رنگ مشکی

کد C-108

رنگ کرم

کد C-109

رنگ قهوه ای

کد C-110

رنگ خاکی

کد C-111

رنگ کرم تیره

کد C-112

رنگ کرم تیره

کد C-112

رنگ سفید لاکچری

کد C-201

رنگ کرم لاکچری

کد C-202

رنگ قهوه ای لاکچری

کد C-203

رنگ طوسی لاکچری

کد C-204

رنگ مشکی لاکچری

کد C-205

رنگ مشکی تیره

کد +C-108

رنگ طوسی تیره

کد CK-108

رنگ قهوه ای تیره

کد +C-110

رنگ آبی روشن

کد +C-105

رنگ کرم نیمه روشن

کد G-109