ویدیو های پودر بندکشی فلکس

روش صحیح و استاندارد بندکشی آجرنما

تمیز کردن آجرنما شوره زده با جوهر نمک و اسید

مقایسه انواع قلم های بندکشی آجرنما و سنگ

بازسازی یا تغییر رنگ بند آجرنما

《 تیزر پودر بندکشی فلکس 》

《 پودر بندکشی فلکس – رنگ کرم 》

《 پودر بندکشی فلکس – رنگ سفید 》

《 پودر بندکشی فلکس – رنگ قهوه ای 》

《 استحکام چسب آجرنمای رد مکس 》

《 پودر بندکشی فلکس – رنگ مشکی 》

《 پودر بندکشی فلکس – رنگ سفید 》

《 پودر بندکشی فلکس – رنگ مشکی 》

کارخانه فلکس

آدرس: قم، شهرک صنعتی محـــــــمود آباد، میدان اول سمت راست، خیابان دماوند، انتهای خیابان، پلاک 206، کارخانه پودر بندکشی فلکس