رنگ و زمان مناسب بندکشی

به ملات بندکشی نمی توان پودرهای رنگی اضافه نمود لذا می بایست از سیمان رنگی و یا پودرهای معدنی مجاز استفاده نمود.

مناسب ترین زمان برای بندکشی قبل از سخت شدن ملات دیوارهاست، در هر حال از بندکشی در هوای بسیار سرد، بسیار گرم و بارندگی باید خودداری نمود. چنانچه اجرای بندکشی در هوای بسیار سرد یا گرم الزامی باشد، اتخاذ تدابیر مخصوص بتن ریزی در هوای بسیار گرم یا سرد الزامی است. در هوای گرم، بندکشی باید از تابش مستقیم خورشید مصون باشد، دائماً آبپاشی شود و با وسایل پوششی مناسب مرطوب نگه داشته شود. در هوای سرد، بندکشی باید در روزهای آفتابی بین ساعات ۱۰ الی ۱۴ صورت گیرد، از ماسه و آب گرم استفاده شود و نمای بندکشی شده با وسایل مناسب پوشانده و گرم نگه داشته شود.

[social_button button=”twitter” turl=”http://milano.themoholics.com/v2/” tcount =”horizontal”]

[social_button button=”facebook” furl=”http://milano.themoholics.com/v2/” flayout=”standard ” fwidth=”450″ faction=”like” fcolorsheme=”dark”]

کارخانه فلکس

آدرس: قم، شهرک صنعتی محـــــــمود آباد، میدان اول سمت راست، خیابان دماوند، انتهای خیابان، پلاک 206، کارخانه پودر بندکشی فلکس