نظافت، عمل آوردن و مراقبت از بندکشی ضمن گیرش

نظافت بعد از بندکشی قبل از اینکه ملات کاملاً سفت شود، باید به وسیله برس نرم، کهنه خیس و قاشقک های مخصوص ملات های زاید برداشته و نماسازی پاکیزه شود. ضخامت بندها باید یکسان باقی بماند. عمل آوردن و مراقبت از بندکشی ضمن گیرش با توجه به شرایط اقلیمی آبپاشی باید ۳ تا ۴ بار در روز به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز صورت… Continue reading نظافت، عمل آوردن و مراقبت از بندکشی ضمن گیرش