اخبار و مقالات فلکس

توضیح در مورد بند کشی: نقش بندکشی، پذیرش انبساط و انقباض سطحی، موضعی و … ادامه مطلب
برای مقابله با آلوئک لازم است آجر قبلاً در آب زنجاب شود تا خوب … ادامه مطلب
در نماهای آجری، دیوارها باید کاملاً شاقولی اجرا شوند، انحراف نما از امتداد قائم … ادامه مطلب
شکل بندکشی درزها باید چنان باشد که به راحتی آب های سطحی را دفع کند، رطوبت … ادامه مطلب
نفوذپذیری ملات باید چنان باشد که کاملاً در خلل و فرج بندها نفوذ کند و در … ادامه مطلب
ملات ماسه سیمان ماده چسباننده این ملات، سیمان پرتلند و ماده پرکننده آن، ماسه است. این ملات از … ادامه مطلب
نقش بندکشی نقش بندکشی، پذیرش انبساط و انقباض سطحی و موضعی و توزیع آن به طور … ادامه مطلب
آماده کردن زیرکار جهت بندکشی تمامی درزها اعم از قائم و افقی باید معادل عمق بندکشی، ( ۱۵ … ادامه مطلب
رنگ و زمان مناسب بندکشی به ملات بندکشی نمی توان پودرهای رنگی اضافه نمود لذا می بایست از سیمان … ادامه مطلب
  • 1
  • 2