نظافت، عمل آوردن و مراقبت از بندکشی ضمن گیرش


نظافت بعد از بندکشی

قبل از اینکه ملات کاملاً سفت شود، باید به وسیله برس نرم، کهنه خیس و قاشقک های مخصوص ملات های زاید برداشته و نماسازی پاکیزه شود. ضخامت بندها باید یکسان باقی بماند.

عمل آوردن و مراقبت از بندکشی ضمن گیرش

با توجه به شرایط اقلیمی آبپاشی باید ۳ تا ۴ بار در روز به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز صورت پذیرد.

[social_button button=”twitter” turl=”http://www.felex.ir” tcount =”horizontal”]

[social_button button=”facebook” furl=”http://www.felex.ir” flayout=”standard ” fwidth=”450″ faction=”like” fcolorsheme=”dark”]

اخبار و مقالاتتکنولوژی بندکشی

brickcolor brickfelexfelex-cofelexcomortarready colored mortarready-coloredready-colored mortar for brickآجرآجر نسوز نماآجر نماآجرنماابزار بندکشیابزار بندکشی آجر نمااستحکامبعد از بندکشیبند آجربند کشی آجربند کشی آجر نسوزبندکشی آجربهترین پودر بندکشیپودرپودر بندکشیپودر بندکشی آمادهپودر بندکشی با کیفیتپودر بندکشی ترکیهپودر بندکشی خارجیپودر بندکشی رنگیپودر بندکشی رنگی آمادهپودر بندکشی فلکسپودر خارجی بندکشیپودر خارجی ساختمانپودر لاکچریدیتایلدیتایل بندکشیدیوار رنگیضد ترکضد شورهعمل آوردن بندکشیفلکسفلکس ایرانقاشقک های مخصوصقبل از سفت شدن ملات، برس نرمکد رنگ ملاتکهنه خیسکیفیتکیفیت پودر بندکشیگیرش بندکشیمراقبت بندکشیمصالحمصالح خارجیمصالح ساختمانیملاتملات آمادهملات آماده رنگیملات بندکشی فلکسملات رنگیملات های زایدنظافتنظافت بندکشینما سازینماسازینمای آجرینمای آجری ساختمان سیمانوسایل بندکشی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!