برای هر متر مربع نمای آجری با بندهایی به عرض ۱ سانتیمتر و عمق ۲٫۵ سانتیمتر به طور تقریبی ۴ کیلوگرم پودر فلکس مورد نیاز می باشد که به این مقدار پودر بندکشی، ۱ کیلوگرم پودر نیز به دلیل پرتی مواد توسط بندکش در حین اجرای کار می بایست اضافه نمود. در مجموع هر کیسه ۲۵ کیلوگرمی پودر آماده فلکس حدود ۵ مترمربع نمای آجری را پوشش خواهد داد.

[social_button button=”twitter” turl=”http://www.felex.ir” tcount =”horizontal”]

[social_button button=”facebook” furl=”http://www.felex.ir” flayout=”standard ” fwidth=”450″ faction=”like” fcolorsheme=”dark”]

تکنولوژی بندکشی

brickcolor brickfelexfelex-cofelexcomortarready colored mortarready-coloredready-colored mortar for brickآجرآجر نسوزآجر نسوز نماآجر نماآجرنماابزار بندکشیابزار بندکشی آجر نمااستحکاماستفادهبند آجربند کشیبند کشی آجربند کشی آجر نسوزبندکشی آجربهترین پودر بندکشیپودرپودر بندکشیپودر بندکشی آمادهپودر بندکشی با کیفیتپودر بندکشی ترکیهپودر بندکشی خارجیپودر بندکشی رنگیپودر بندکشی رنگی آمادهپودر بندکشی فلکسپودر خارجی بندکشیپودر خارجی ساختمانپودر لاکچریتکنولوژی بندکشیدیتایلدیتایل بندکشیدیوار رنگیضد ترکضد شورهفلکسفلکس ایرانکد رنگ ملاتکیسهکیفیتکیفیت پودر بندکشیکیلوگرممصالحمصالح خارجیمصالح ساختمانیملاتملات آمادهملات آماده بندکشیملات آماده رنگیملات بندکشیملات بندکشی فلکسملات رنگینما سازینمای آجرینمای آجری ساختمان سیمانوسایل بندکشی

1 دیدگاه

پاسخ دادن به felexco لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *