برای هر متر مربع نمای آجری با بندهایی به عرض ۱ سانتیمتر و عمق ۲٫۵ سانتیمتر به طور تقریبی ۴ کیلوگرم پودر فلکس مورد نیاز می باشد که به این مقدار پودر بندکشی، ۱ کیلوگرم پودر نیز به دلیل پرتی مواد توسط بندکش در حین اجرای کار می بایست اضافه نمود. در مجموع هر کیسه ۲۵ کیلوگرمی پودر آماده فلکس حدود ۵ مترمربع نمای آجری را پوشش خواهد داد.

[social_button button=”twitter” turl=”http://www.felex.ir” tcount =”horizontal”]

[social_button button=”facebook” furl=”http://www.felex.ir” flayout=”standard ” fwidth=”450″ faction=”like” fcolorsheme=”dark”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

کارخانه فلکس

آدرس: قم، شهرک صنعتی محـــــــمود آباد، میدان اول سمت راست، خیابان دماوند، انتهای خیابان، پلاک 206، کارخانه پودر بندکشی فلکس