ملات ماسه سیمان

ماده چسباننده این ملات، سیمان پرتلند و ماده پرکننده آن، ماسه است. این ملات از نوع آبی و دارای مقاومت خوبی به ویژه در سنین اولیه است .ملات ماسه سیمان جمع می شود و در سطوح بزرگ و بندکشی ها ترک های ریز مویی و درشت برمی دارد. آب برف و باران بخصوص در موقع بوران به داخل اندود سیمانی و بندکشی ها نفوذ کرده و حتی گاهی به داخل ساختمان سرایت می کنند. برای زودگیر کردن ملات سیمانی هیچگاه نباید به آن گچ افزوده شود، زیرا چنین ملات و اندودی پس از مدتی متلاشی می شود. وجود خاک رس در ماسه ملات سبب می شود که دور دانه های ماسه، دوغابی از خاک رس درست شود و سیمان نتواند به خوبی به آن بچسبد . وجود برخی مواد آلی در ملات، باعث دیرگیر شدن آن می شود. مواد سولفاتی موجود در ماسه، آب یا آجر مصرفی، باعث از هم گسیختگی ملات و کار آجری می شود. به این علت میزان مواد مضر نظیر خاک رس، مواد آلی و سولفات ها در ملات محدود شده است.

[social_button button=”twitter” turl=”http://www.felex.ir” tcount =”horizontal”]

[social_button button=”facebook” furl=”http://www.felex.ir” flayout=”standard ” fwidth=”450″ faction=”like” fcolorsheme=”dark”]

اخبار و مقالاتتکنولوژی بندکشی

brickcolor brickfelexfelex-cofelexcomortarready colored mortarready-coloredready-colored mortar for brickآجرآجر نسوز نماآجر نماآجرنماابزار بندکشیابزار بندکشی آجر نمااستحکامبند آجربند کشی آجربند کشی آجر نسوزبندکشی آجربهترین پودر بندکشیپودرپودر بندکشیپودر بندکشی آمادهپودر بندکشی با کیفیتپودر بندکشی ترکیهپودر بندکشی خارجیپودر بندکشی رنگیپودر بندکشی رنگی آمادهپودر بندکشی فلکسپودر خارجی بندکشیپودر خارجی ساختمانپودر لاکچریخاک رسداخل ساختماندیتایلدیتایل بندکشیدیوار رنگیزودگیر کردن ملات سیمانیسیمانسیمان پرتلندضد ترکضد شورهفلکسفلکس ایرانکار آجریکد رنگ ملاتکیفیتکیفیت پودر بندکشیماسهماسه سیمانمصالحمصالح خارجیمصالح ساختمانیمقاومتملاتملات آمادهملات آماده رنگیملات بندکشی فلکسملات رنگیملات ماسه سیمانمواد آلی در ملاتمواد سولفاتینما سازینمای آجرینمای آجری ساختمان سیمانوسایل بندکشی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!