آماده کردن زیرکار جهت بندکشی

تمامی درزها اعم از قائم و افقی باید معادل عمق بندکشی، ( ۱۵ میلیمتر برای نماهای آجری تا ۲۰ میلیمتر برای بناهای سنگی)، از ملات، خرده ریزهای مصالح بنایی، غبار و گرد و خاک، ملات هایی که به آسانی کنده می شوند و رنگ و روغن پاک شوند. برای ایجاد چسبندگی بیشتر باید جدار درزها با برس سیمی زبر، تمیز و سطح کار قبل از شروع بندکشی آبپاشی شود.

[social_button button=”twitter” turl=”http://www.felex.ir” tcount =”horizontal”]

[social_button button=”facebook” furl=”http://www.felex.ir” flayout=”standard ” fwidth=”450″ faction=”like” fcolorsheme=”dark”]

کارخانه فلکس

آدرس: قم، شهرک صنعتی محـــــــمود آباد، میدان اول سمت راست، خیابان دماوند، انتهای خیابان، پلاک 206، کارخانه پودر بندکشی فلکس