صفحه اصلی درباره شرکت پودرهای بندکشی لاکچری پودرهای بندکشی عمومی نمونه کارها تماس با ما دریافت فرم

پودرهای بندکشی لاکچری

  05-steak
  • رنگ محصول: لاکچری سفید
  • کد محصول: C-201
  • حالت فیزیکی: پودر
  • جرم مخصوص: 2100 کیلوگرم بر متر مکعب
  • میزان یونن کلر: صفر
  • سایز بسته: 25 کیلوگرم

   05-steak 
  • رنگ محصول: لاکچری کرم
  • کد محصول: C-202
  • حالت فیزیکی: پودر
  • جرم مخصوص: 2100 کیلوگرم بر متر مکعب
  • میزان یونن کلر: صفر
  • سایز بسته: 25 کیلوگرم

   05-steak 
  • رنگ محصول: لاکچری خاکی
  • کد محصول: C-203
  • حالت فیزیکی: پودر
  • جرم مخصوص: 2300 کیلوگرم بر متر مکعب
  • میزان یونن کلر: صفر
  • سایز بسته: 25 کیلوگرم